Університет без його ідеї або чому “Ідея університету – це відстріляна гільза?

Автор | 01.02.2021

Як і чому може існувати університет сьогодні?Це питання пронизує короткий текст Юргена Габермаса “Ідея Університету”

На його думку, університет вже не має ідеї, яка його об’єднує в єдину цілісність, як це було в класичному університеті. В сучасному університеті немає центруючої системи знання, якою була релігія для середньовічного університету і філософія для класичного університету.

Сучасний університет об’єднує різні спеціальності, які мають відмінні функції. Марно сподіватися, що ці спеціальності можуть бути об’єднані якоюсь єдиною теорією. Спільність сучасного університету, на думку Ю. Габермаса, утримує спільна адміністрація і спільне фінансування.

Адміністративно-фінансовий чинник є зовнішньою формою, який утримує сучасний університет без будь-якої ідеї. А що ж тримає людей в університетській спільноті?

На його думку: “…існують комунікативні фор­ми наукової аргументації, які зрештою утримують разом університетські навчальні процеси з їхніми різними функція­ми”.Університет має існувати, але без ідеї університету.

Автор: Віталій Хромець.